Dziś jest sobota 17 listopada 2018


Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji
Biegu Papiernika, który odbędzie się 26 maja 2018 r.
Jesteś w: biegpapiernika.pl / Fundacja Opiekuńcza
Język:
size + -

Wyniki IX Kwidzyński Bieg Papiernika

Nowa trasa biegu – zmiana organizacji ruchu w Kwidzynie

W tym roku Kwidzyński Bieg Papiernika po raz pierwszy wybiega w miasto, a biegacze będą mieli szansę przebiec ulicami Kwidzyna. 
Uwaga! W trakcie trwania biegu wystąpi tymczasowa zmiana organizacja ruchu co może cię wiązać z utrudnieniami w ruchu. 

Zgłoszenia do klasyfikacja drużynowej do 21 maja

Masz swoją ekipę biegową? Zgłoś się do klasyfikacji drużynowej Kwidzyńskiego Biegu Papiernika. 
Drużyna składa się z minimum 4 osób w tym minimum jednego przedstawiciela płci przeciwnej. Organizator nie określa górnej granicy liczby członków drużyny

Zapisy online tylko do 15 maja!

Kwidzyński Bieg Papiernika to wyjątkowe wydarzenie na biegowej mapie Polski. Nie może Was zabraknąć 26 maja w Kwidzynie! Dlatego przypominamy, że zapisy online trwają do 15 maja do godziny 23.59

Zloty bieg

Patronat medialny:
Radio Gdańsk

Opcje: PDF

Fundacja Opiekuńcza

Fundacja Opiekuńcza IP Kwidzyn została powołana w grudniu 1994 r. przez założyciela INTERNATIONAL PAPER – KWIDZYN S.A. Władzami Fundacji są Zarząd i Rada Fundacji. Wszyscy członkowie władz Fundacji pełnią swoje funkcje społecznie a obsługę administracyjną zapewnia założyciel. Wszystkie dochody Fundacji przeznaczane są więc na cele statutowe.

Podstawowe cele statutowe Fundacji to udzielanie pomocy osobom chorym i pokrzywdzonym w wyniku zdarzeń losowych oraz działania na rzecz poprawy warunków zdrowotnych i opieki społecznej. Pomoc ze strony Fundacji może otrzymać każda osoba, której sytuacja życiowa to uzasadnia. Pierwszeństwo mają jednak osoby, którym udzielona pomoc pozwala odzyskać możliwość podjęcia pracy i satysfakcję z utrzymania się z własnych dochodów. Finansujemy podopiecznym leczenie, kupujemy niezbędny sprzęt medyczny, implanty oraz protezy. Działalność Fundacji polega również na wspieraniu funduszy zbieranych na pokrycie kosztów przeszczepu organów czy udzielaniu pomocy ofiarom powodzi.
fundacja_ip">
Fundacja ma zasięg ogólnokrajowy, ale z oczywistych względów zajmuje się przede wszystkim problemami mieszkańców Kwidzyna i okolicznych miejscowości. Osoby fizyczne znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej, spowodowanej w głównej mierze chorobą, kalectwem lub klęską żywiołową oraz instytucje charytatywne otrzymały pomoc rzeczową i finansową w postaci zapomóg, zakupu żywności czy sprzętu rehabilitacyjnego. Systematycznie wspieramy dzieci niepełnosprawne dofinansowując dla nich turnusy rehabilitacyjne. Często pomagamy osobom cierpiącym zwyczajną biedę poprzez zakup węgla na zimę lub talonów na zakup żywności.

Fundacja wspierała placówki służby zdrowia m.in. poprzez zakup sprzętu medycznego oraz finansowanie prac w zakresie budowy, rozbudowy i modernizacji obiektów należących do tych placówek. Zakupiliśmy między innymi aparat USG i unit stomatologiczny dla Centrum Medycyny Pracy, aparaty EKG dla Oddziału Pomocy Doraźnej i Oddziału Sztucznej Nerki a także inkubator dla Oddziału Noworodków Szpitala Powiatowego w Kwidzynie. Występujemy także jako organizator i koordynator modernizacji oddziałów szpitala i adaptacji zespołu pałacowo-parkowego w Górkach na Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Przychody Fundacji pochodzą w 50% z wpłat osób fizycznych i w 50 % z darowizn osób prawnych. Osoby fizyczne wpłacające środki na działalność Fundacji to w głównej mierze pracownicy IP-Kwidzyn Sp. z o.o. oraz pracownicy firm z nią współpracujących. Fundacja nie korzysta z żadnych środków pochodzących ze źródeł publicznych ani budżetu państwa. 

Kontakt do Fundacji:

FUNDACJA  OPIEKUŃCZA  IP-KWIDZYN S.A.
ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO

ul. Lotnicza 1, 82-500 Kwidzyn
Tel.: 0(55) 279-80-00, Fax: 0(55) 279-84-51
REGON  170239114   NIP  581-10-95-824

Rachunek bankowy: Bank Millennium O/Kwidzyn 31 11602202 00000000 6193 0187


Bieg Papiernika
| Organizatorzy| Trasa biegu| Regulamin| Partnerzy| Kontakt|
Bieg Papiernika
Projekt i realizacja: lifeweb.pl