Dziś jest czwartek 22 marca 2018


Atestowana przez PZLA trasa o długości 10 km

Jesteś w: biegpapiernika.pl / Fundacja Opiekuńcza
Język:
size + -

Do biegu pozostało

Zgoda rodzica lub opiekuna prawnego

Jeśli jesteś zawodnikiem niepełnoletnim i planujesz wziąć udział w naszym Biegu, lub jesteś rodzicem/opiekunem prawnym zawodnika niepełnoletniego przeczytaj ten post do końca.

FAQ - Ważne Informacje dla uczestników VIII Kwidzyńskiego Biegu Papiernika

Szukasz odpowiedzi na ważne pytania dot. naszego biegu i chcesz wiedzieć więcej, zapoznaj się z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania.

Rekordowa liczba zarejestrowanych

O północy zakończyła się elektroniczna rejestracja zawodników ósmej edycji biegu na 10 km. Na liście znalazła się rekordowa ilość biegaczek i biegaczy przekraczająca 4600. 

Zachęcamy do kibicowania

Tradycyjnie zapraszamy szkoły, klasy i grupy do kibicowania podczas VIII Kwidzyńskiego Biegu Papiernika. Zabierzmy ze sobą gwizdki, kolorowe szarfy, transparenty i co tylko podpowiada wyobraźnia, by wspierać biegaczy w dotarciu do mety oraz pokazać nasze miasto, Bieg i kibiców z jak najlepszej strony.

Zloty bieg

Patronat medialny:
Radio Gdańsk

Opcje: PDF

Fundacja Opiekuńcza

Fundacja Opiekuńcza IP Kwidzyn została powołana w grudniu 1994 r. przez założyciela INTERNATIONAL PAPER – KWIDZYN S.A. Władzami Fundacji są Zarząd i Rada Fundacji. Wszyscy członkowie władz Fundacji pełnią swoje funkcje społecznie a obsługę administracyjną zapewnia założyciel. Wszystkie dochody Fundacji przeznaczane są więc na cele statutowe.

Podstawowe cele statutowe Fundacji to udzielanie pomocy osobom chorym i pokrzywdzonym w wyniku zdarzeń losowych oraz działania na rzecz poprawy warunków zdrowotnych i opieki społecznej. Pomoc ze strony Fundacji może otrzymać każda osoba, której sytuacja życiowa to uzasadnia. Pierwszeństwo mają jednak osoby, którym udzielona pomoc pozwala odzyskać możliwość podjęcia pracy i satysfakcję z utrzymania się z własnych dochodów. Finansujemy podopiecznym leczenie, kupujemy niezbędny sprzęt medyczny, implanty oraz protezy. Działalność Fundacji polega również na wspieraniu funduszy zbieranych na pokrycie kosztów przeszczepu organów czy udzielaniu pomocy ofiarom powodzi.
fundacja_ip">
Fundacja ma zasięg ogólnokrajowy, ale z oczywistych względów zajmuje się przede wszystkim problemami mieszkańców Kwidzyna i okolicznych miejscowości. Osoby fizyczne znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej, spowodowanej w głównej mierze chorobą, kalectwem lub klęską żywiołową oraz instytucje charytatywne otrzymały pomoc rzeczową i finansową w postaci zapomóg, zakupu żywności czy sprzętu rehabilitacyjnego. Systematycznie wspieramy dzieci niepełnosprawne dofinansowując dla nich turnusy rehabilitacyjne. Często pomagamy osobom cierpiącym zwyczajną biedę poprzez zakup węgla na zimę lub talonów na zakup żywności.

Fundacja wspierała placówki służby zdrowia m.in. poprzez zakup sprzętu medycznego oraz finansowanie prac w zakresie budowy, rozbudowy i modernizacji obiektów należących do tych placówek. Zakupiliśmy między innymi aparat USG i unit stomatologiczny dla Centrum Medycyny Pracy, aparaty EKG dla Oddziału Pomocy Doraźnej i Oddziału Sztucznej Nerki a także inkubator dla Oddziału Noworodków Szpitala Powiatowego w Kwidzynie. Występujemy także jako organizator i koordynator modernizacji oddziałów szpitala i adaptacji zespołu pałacowo-parkowego w Górkach na Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Przychody Fundacji pochodzą w 50% z wpłat osób fizycznych i w 50 % z darowizn osób prawnych. Osoby fizyczne wpłacające środki na działalność Fundacji to w głównej mierze pracownicy IP-Kwidzyn Sp. z o.o. oraz pracownicy firm z nią współpracujących. Fundacja nie korzysta z żadnych środków pochodzących ze źródeł publicznych ani budżetu państwa. 

Kontakt do Fundacji:

FUNDACJA  OPIEKUŃCZA  IP-KWIDZYN S.A.
ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO

ul. Lotnicza 1, 82-500 Kwidzyn
Tel.: 0(55) 279-80-00, Fax: 0(55) 279-84-51
REGON  170239114   NIP  581-10-95-824

Rachunek bankowy: Bank Millennium O/Kwidzyn 31 11602202 00000000 6193 0187


Bieg Papiernika
| Organizatorzy| Trasa biegu| Regulamin| Partnerzy| Kontakt|
Bieg Papiernika
Projekt i realizacja: lifeweb.pl