Dziękujemy za udział w X Kwidzyńskim Biegu Papiernika!  

FAQ – Ważne informacje dla uczestników X Kwidzyńskiego Biegu Papiernika

Szukasz odpowiedzi na ważne pytania dot. naszego biegu i chcesz wiedzieć więcej, zapoznaj się z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania.

Jak dojechać do Biura Zawodów?
Wszystkie osoby planujące podróż do Kwidzyna z Trójmiasta lub okolic prosimy o dojazd autostradą A1 i zjazd węzłem Pelplin lub Kopytkowo.
Osoby jadące od strony Grudziądza oraz Malborka proszę korzystać z Drogi Krajowej nr 55.
Osoby jadące od strony Prabut proszę korzystać z Drogi Wojewódzkiej nr 521.

Czy możecie podać współrzędne nawigacji do Biura Zawodów?
Współrzędne nawigacji: EW 18 56’ 12.99” NS 53 43’ 10.85” 
Biuro Zawodów będzie się mieściło w hali sportowej przy ul. Wiejskiej 1A w Kwidzynie, w bezpośrednim sąsiedztwie stadionu, na którym będzie się znajdować start oraz meta biegu. 

W jakich godzinach otwarte będzie Biuro Zawodów?
Biuro Zawodów czynne będzie:
• w piątek 17.05.2019 r. w godzinach 15:00–22:00
• w sobotę 18.05.2019 r. w godzinach 7:30–14:30

Kiedy mogę odebrać pakiet startowy?
Pakiet startowy można odebrać:
• w piątek 17.05.2019 r. w godzinach 15:00–22:00
• w sobotę 18.05.2019 r. w godzinach 7:30–10:15

Osoby z Kwidzyna oraz okolic prosimy o odbiór pakietów startowych już w piątek 17.05. od godz. 15:00 do 22:00 w Biurze Zawodów przy ul. Wiejskiej 1A. 

Pakiety startowe oraz numery startowe będą wydawane w Biurze Zawodów w dniach 17-18.05. jedynie po okazaniu ważnego dowodu tożsamości ze zdjęciem (najlepiej dowód osobisty, prawo jazdy lub paszport). 
Ważne: obsługa Biura Zawodów nie będzie wydawać pakietów startowych osobom nieposiadającym ze sobą dowodu tożsamości. 

Czy mogę odebrać pakiet startowy znajomych lub rodziny?

Nie będzie możliwości odbierania pakietów startowych przez osoby trzecie – odbiór jedynie osobisty!
Podczas weryfikacji zgłoszenia wymagany będzie własnoręczny czytelny podpis zawodników wyrażający zgodę na udział w X Kwidzyńskim Biegu Papiernika na własną odpowiedzialność.
Warunkiem dopuszczenia zawodnika do udziału w biegu jest złożenie przez niego pisemnego oświadczenia o stanie zdrowia pozwalającym na uczestnictwo w imprezie sportowej – X Kwidzyńskim Biegu Papiernika oraz zgody na udział w biegu.

Czy można zarejestrować się do biegu w Biurze Zawodów?
Tak, w Biurze Zawodów będą przyjmowane zapisy. Organizator zastrzega, że pierwsze 100 osób zapisanych w Biurze Zawodów 17 i 18 maja otrzyma pełne pakiety startowe. 101 i każda kolejna osoba otrzyma jedynie numer startowy i chip uprawniające do startu w biegu, udziału w losowaniu nagród oraz do posiłku regeneracyjnego po ukończeniu biegu.

Jestem niepełnoletni. Czy mogę wziąć udział w biegu na 10 km?
Organizator prowadzi klasyfikację w kat. K16 (kobiety od 16 lat do 17 lat) oraz M16 (mężczyźni od 16 lat do 17 lat). Zawodnicy niepełnoletni, w wieku 16 - 17 lat zostaną dopuszczeni do biegu za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna prawnego na podstawie wypełnionego i podpisanego formularza zgody zawierającego oryginalny podpis oraz numer telefonu rodzica/ opiekuna prawnego i dostarczonego do Biura Zawodów w celu weryfikacji zawodnika niepełnoletniego. Zawodnik niepełnoletni w Biurze Zawodów musi okazać ważną legitymację szkolną lub inny dokument tożsamości ze zdjęciem.

Czy będą parkingi dla zawodników?
Osoby przyjeżdżające własnym samochodem proszone są o skorzystanie w pierwszej kolejności z parkingu przy ul. Wiejskiej (naprzeciw kościoła) lub z parkingu przy ul. Sportowej zlokalizowanego za cmentarzem wojsk radzieckich obok straży pożarnej.

Na jakiej podstawie będzie można odebrać nagrody?
Warunkiem otrzymania nagród jest ukończenie biegu oraz osobiste stawienie się na ceremonii wręczenia nagród. Osoby odbierające nagrody finansowe zobowiązane są do okazania organizatorowi dowodu tożsamości ze zdjęciem, podania numeru NIP oraz numeru konta bankowego wraz z nazwą banku, celem dokonania przelewu środków tytułem nagród finansowych przez organizatora. 
W przypadku nagród finansowych konieczne jest spełnienie przez zawodnika wymagań prawnych określonych w przepisach krajowych w zakresie polskiej ordynacji podatkowej i innych ustaw o podatku dochodowym.

Czy organizator zapewnia nocleg i wyżywienie?
Dla osób chcących skorzystać z noclegu organizator może zapewnić nocleg z 17 na 18.05.2019 r. w obiekcie hali sportowej przy ul. Wiejskiej 1A (Biuro Zawodów) w Kwidzynie bez organizacji posłania i łóżek. Zawodnicy chcący skorzystać z noclegu zobowiązani są do zapewnienia sobie posłania (karimata, śpiwór etc.) we własnym zakresie. Organizator zapewnia posiłek regeneracyjny dla zawodników po biegu głównym.

Czy ponownie odbędzie się zbiórka makulatury?
Podczas X Kwidzyńskiego Biegu Papiernika kolejny raz zorganizujemy zbiórkę makulatury, z której wyprodukujemy papier gazetowy Presso. Zabierz ze sobą makulaturę i wymień ją na papier serii POL. Zbiórka będzie prowadzona jak co roku w górnej części stadionu naprzeciw skate parku do wyczerpania zapasów.