Dziękujemy za udział w X Kwidzyńskim Biegu Papiernika!  

Trasa Biegu

Trasa X Kwidzyńskiego Biegu Papiernika przebiega głównie ulicami miasta Kwidzyna oraz drogami przylegającymi do zakładu International Paper – Kwidzyn wyłączonymi z ruchu kołowego.
Długość trasy biegu liczy 10 000m. Trasa posiada atest Polskiego Związku Lekkiej Atletyki.
Trasa biegu posiada w 96% nawierzchnie asfaltową, pozostałe 4% to nawierzchnia bieżni lekkoatletycznej (mączka ceglana).

Start X Kwidzyńskiego Biegu Papiernika znajduje się na bieżni lekkoatletycznej Stadionu Miejskiego w Kwidzynie – prosty odcinek bieżni przy trybunie północnej; 34,5 m od środka boiska piłkarskiego i 2,02m za rozbiegiem do skoku w dal. Dalej trasa prowadzi po bieżni lekkoatletycznej zgodnie z kierunkiem biegu, po minięciu drugiego wirażu skręca w prawo w drogę dojazdową do płyty głównej boiska. Z drogi dojazdowej skręca w prawo w ul. Sportową, do ronda Miasta Celle, gdzie skręca w prawo w ulicę Wiejską aż do skrzyżowania z ul. Zielną. Z ul. Zielnej trasa prowadzi do skrzyżowania z ul. Lotniczą, przy Zakładzie Karnym, gdzie następuje skręt w lewo. Po osiągnięciu skrzyżowania z ul. Żwirową wchodzi w ul. Lotniczą i wbiega przed bramę główną zakładu International Paper – Kwidzyn, gdzie następuje nawrót w stronę miasta ul. Lotniczą. Przy nawrocie ustawiony zostanie punkt odświeżania. Trasa w kierunku miasta prowadzi ulicą Żwirową, mija na 5 kilometrze punkt kontrolny i na skrzyżowaniu z ul. Południową skręca w lewo.
Na ul. Południowej, po osiągnięciu ronda na skrzyżowaniu z ul. Toruńską i Łużycką następuje skręt w prawo w ul. Toruńską i trasa biegnie dalej do ronda Solidarności, gdzie biegacze kierują się w lewo w ul. Grudziądzką i po osiągnięciu skrzyżowania z ul. 11 listopada skręcają w lewo, aż do wjazdu na teren byłej jednostki wojskowej. Następuje tam skręt w prawo i drogami wewnętrznymi ul. 11 listopada trasa dochodzi do skrzyżowania z ul. Grudziądzką. Tam biegacze skręcają w lewo, udają się do skrzyżowania z ul. Piłsudskiego, gdzie następuje skręt w prawo. Po osiągnięciu ronda na skrzyżowaniu ulic Piłsudskiego z Chopina trasa przebiega przez odcinek ulicy Chopina, do ronda z ulicą Kopernika i tam następuje skręt w prawo w ulicę Kopernika. Po minięciu punktu kontrolnego trasa zmierza do skrzyżowania z ulicą Chełmińską, gdzie następuje skręt w lewo i osiąga ulicę Kościuszki. Na skrzyżowaniu ulicy Chełmińskiej z Kościuszki biegacze udają się w prawo w kierunku ronda Solidarności. Na rondzie tym trasa przebiega prosto w ulicę Toruńską, do ronda na skrzyżowaniu z ulicą Południową i Łużycką. Na rondzie następuje skręt w lewo w ulicę Południową do skrzyżowania z ulicą Żwirową. Na skrzyżowaniu tym biegacze skręcają w lewo i udają się na końcowy etap trasy, czyli osiągają rondo Rodła i tam skręcają w prawo w ulicę Sportową. Finalny etap trasy prowadzi przez skręt w prawo w drogę dojazdową do płyty głównej boiska. Po minięciu bramy skręca w prawo na bieżnie lekkoatletyczną i prowadzi do mety znajdującej się na prostym odcinku bieżni przy trybunie północnej, na wysokości środka płyty boiska głównego.
Odległość mety od startu w linii prostej wynosi 34,5m (0,3% dystansu). Start i meta znajduje się 46 m n.p.m.